שתיקה שווה זהב? כיצד מגבלות על דיווח משפיעות על חוסר הסכמה בין משקיעים

מנחם עבודי, אפרת שוסט

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

עבודה זו בוחנת את השפעתה של הנחיה (רגולציה) המגבילה את שיקול הדעת של חברות בדיווח על אירועים מהותיים על רמת אי-ההסכמה בין המשקיעים (Investor disagreement) באשר לערך החברה. התוצאות מראות כי בתקופה שלאחר ההנחיה – בה רמת הדיוק של הדיווחים אמורה להיות גבוהה יותר – ירדה מידת אי ההסכמה בין המשקיעים בשוק לאחר פרסום דיווח מיידי יחסית לתקופה שלפני ההנחיה. ירידה זו חלה בעיקר לגבי הודעות חיוביות של חברות המדגם, בעוד שמידת אי ההסכמה לא השתנתה באופן מובהק בעקבות הודעות שליליות של חברות אלו. מממצאים אלו עולה שאיסור על גילוי מידע וולונטרי עשוי, במקרים מסוימים, להביא לשיפור הדיווחים לציבור המשקיעים ולהקטנת אי ההסכמה ביניהם. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
دوريةתיאוריה ופרקטיקה בניהול
مستوى الصوت2
حالة النشرنُشِر - 2021

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا