שריפת ספרים בגרמניה הנאצית

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

מאמר זה מציג בפירוט את התפתחות האירועים שהביאו לידי שרפת הספרים במאי 1933 - אחד האירועים המסמלים את המעבר של גרמניה מהעידן הדמוקרטי והפלורליסטי לעידן הנאצי. המאמר מציג תהליך ששילב בין התארגנות "עממית" של גורמים אנטי-יהודיים מלמטה לניסיון של המשטר החדש לאכוף "טיהור" של המרחב הציבורי מלמעלה. אירועי שרפת הספרים בברלין ובעשרים ואחת ערים אחרות בגרמניה מוצגים כטקסים פולחניים ובה בעת כחלק ממדיניות ה"האחדה" שהמשטר הנאצי חתר לאכוף על חיי החברה והתרבות בגרמניה. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)2-9
عدد الصفحات8
دوريةבשביל הזיכרון
مستوى الصوت22
حالة النشرنُشِر - 2015

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا