שריף בערבות המפעלים ההסתדרותיים - מנהל כוח-אדם ב"כור"

אביעד בר חיים

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

Refereed/Peer-reviewed
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)219-229
عدد الصفحات11
دوريةרבעון לכלכלה
مستوى الصوتמ"א
رقم الإصدار145
حالة النشرنُشِر - 1990

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا