שפה ודעה קדומה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

אנשים בגילאים שונים ובתרבויות מערביות שונות סבורים כי אנשים מבוגרים הם נודניקים וטרחנים, קשיי הבנה ונוקשים. כל אלה תכונות שליליות, אולם כאשר בודקים שינויים אישיותיים לאורך החיים, מוצאים שלהכללות הללו אין בסיס מחקרי איתן. ההזדקנות היא תהליך אינדיבידואלי ולא כל אדם יאמץ אותן תכונות לכשיתבגר. (מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)36
عدد الصفحات1
دوريةדורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת
مستوى الصوت108
حالة النشرنُشِر - 2008

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا