שלום שבור: ישראל, הפלסטינים והמזרח התיכון, יורם מיטל​

תמר הרמן

نتاج البحث: نشر في مجلة!!Scientific reviewمراجعة النظراء

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)181-185
عدد الصفحات5
دورية ג'מאעה
حالة النشرنُشِر - 2005

ملاحظة ببليوغرافية

ביקורת על: מיטל, יורם. שלום שבור: ישראל, הפלסטינים והמזרח התיכון. ירושלים, כרמל, תשס"ד

قم بذكر هذا