שירו לנו משירי ציון: המוסיקה הפופולרית ורבדיה

Motti Regev

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفפלורליזם בישראל:
العنوان الفرعي لمنشور المضيفמכור היתוך ל"מעורב ירושלמי"
المحررونיעקב קופ
ناشرמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
الفصل10
الصفحات199-211
حالة النشرنُشِر - 2000

قم بذكر هذا