שיקולי מרצים בשילוב אתרי אינטרנט לימודיים בהוראת הכימיה

יעל פלדמן-מגור, אמירה רום, ענבל טובי

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

המאמר עוסק בשלוב אתרי למוד בהוראת הכימיה בקרב חברי סגל אקדמי המלמדים קורסים לתואר ראשון. לצורך זה אופיינו תחילה אתר למוד אינטרנטיים בכימיה, ולאחר מכן נבדקו דרכי הבחירה ואופן שלובם של אתרים אלו בקורסים לתואר ראשון בכימיה.
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהכנס הארצי השנתי השנים עשר 2014 של מיט"ל (קובץ בעריכת יואב יאיר ואלי שמואלי)
مكان النشرתל אביב
ناشرמכללת לוינסקי לחינוך
الصفحات107-114
عدد الصفحات8
حالة النشرنُشِر - 2014

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا