שימוש בפייסבוק למחאה מוכוונת מדיניות: דפוסי שימוש, חוויות חיים והקשר ביניהם

עמית אביגור-אשל, יצחק ברקוביץ

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

המחברים מנתחים שימושים של אקטיביסטים ותנועות חברתיות במדיה חברתית במטרה להשפיע על מדיניות ציבורית. לטענתם, תנועות חברתיות מפתחות דפוסים מובחנים של שימוש במדיה חברתית, ודפוסים אלה משתנים בהתאם לחוויות החיים החברתיות-כלכליות של הפעילים בהן ושל קהל התמיכה שלהן. הכותבים מציעים טיפולוגיה של דפוסי שימוש ומבססים את טענתם האמפירית באמצעות ניתוח של שתי תנועות חברתיות בישראל: "מחאת העגלות" ב-2011, שעסקה במצבן הכלכלי של משפחות צעירות, ו"מחאת הסרדינים" ב-2014, שעסקה בתנאי הלמידה של ילדי בתי הספר. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفמדיניות ציבורית בעידן המידע
المحررونיצחק ברקוביץ, עמית אביגור-אשל
مكان النشرירושלים
ناشرאקדמון
الصفحات170-191
عدد الصفحات22
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9789653502550
حالة النشرنُشِر - 2022

IHP publications

 • !!ihp
 • פייסבוק
 • Facebook (Electronic resource)
 • מחאה
 • Protest movements
 • אקטיביזם
 • Social sciences
 • תנועות חברתיות
 • Social movements
 • מדיה חברתית
 • Social media
 • משתמשים במחשבים
 • Computer users

قم بذكر هذا