שותפות בעירבון מוגבל: יהודים וערבים, ישראל 2019

תמר הרמן, אור ענבי, אלה הלר, פאדי עומר, וויליאם קביסון

نتاج البحث: كتاب / تقريركتاب

ملخص

דוח מחקר זה הוא השני בסדרה שנועדה לנטר את המגמות במערכת היחסים בין היהודים והערבים אזרחי ישראל (הדוח הראשון ראה אור ב־2017).
הדוח הנוכחי — כקודמו — מחולק לשניים: החלק הראשון מציג ומנתח את עמדות הציבור היהודי והציבור הערבי בישראל ברמות ובנושאים שנבהיר להלן. החלק השני בוחן את הנתונים הסטטיסטיים על מצבם היחסי של שני הציבורים בהסתמך על מקורות רשמיים או מקצועיים, כמו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרכז אדווה ומרכז מוסווא. שלא כמו הכרך הקודם, הפעם החלק הראשון רואה אור בדפוס, ואילו החלק השני — חיי יהודים וערבים בראי הסטטיסטיקה — מתפרסם בפורמט דיגיטלי בלבד באתר הפרויקט.
اللغة الأصليةالعبريّة
مكان النشرירושלים
ناشرהמכון הישראלי לדמוקרטיה
عدد الصفحات167
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9789655192605
حالة النشرنُشِر - 2019

سلسلة المنشورات

الاسم שותפות בעירבון מוגבל
ناشرהמכון הישראלי לדמוקרטיה
مستوى الصوت2

قم بذكر هذا