שורשי הפשיזם האירופי : 1945-1789

ישי לנדא, זוהר כוכבי (!!Editor)

نتاج البحث: كتاب / تقريركتابمراجعة النظراء

ملخص


שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789 מתחקה אחר מקורותיה ועלייתה של תופעה פוליטית קיצונית והרת אסון - הפשיזם האירופי בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. הספר עוסק בתהליכים ההיסטוריים שהזינו את הפשיזם ובתנאים המוקדמים שאפשרו אותו. הפשיזם הוא חידוש פוליטי של המאה ה-20, אך הוא מעוגן ברצף היסטורי, ולכן יש לראותו כהמשך וכהבשלה של התפתחויות קודמות. כרך א מציג גישות פרשניות שונות להבנת הפשיזם, על המשותף והמפריד ביניהן, ובוחן את הטענה שיש לחפש את שורשי הפשיזם בקו פרשת המים הפוליטית של העידן המודרני, הרי היא המהפכה הצרפתית. כרך ב' בוחן סיבות וגורמים- חברתיים, פוליטיים, תרבותיים ואידיאולוגיים- שתרמו לצמיחת הפשיזם. נתמקד בדרך חסרת הפשרות שבה התמודד הפשיזם עם האתגר המקיף שהציבה חברת ההמונים המודרנית בפני נציגי הסדר החברתי הישן ובפני תומכיה של מודרניות אחרת, היררכית וסמכותנית. -- כריכה אחורית.
العنوان المترجم للمساهمةRoots of European Fascism: 1789-1945
اللغة الأصليةالعبريّة
مكان النشرרעננה
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה
رقم المعيار الدولي للكتب (الإلكتروني)9789650614980
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع) 9789650614904
حالة النشرنُشِر - 2015

ملاحظة ببليوغرافية

הספר נלמד במסגרת קורס האו"פ 10784 "שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789‏".

قم بذكر هذا