שורשים וגחלת: רב-שיח על ראשית ההיסטוריוגרפיה הפלסטינית: [דיון]

מוסטפא עבאסי, מחמוד יזבק, איתמר רדאי, לנא והבה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

בתקופת המנדט הבריטי, קרבות מלחמת העצמאות, הנכבה הפלסטינית ושנות הממשל הצבאי הישראלי התמקד השיח הישראלי בעיצוב הסיפור הציוני. עד החתימה על 'הסכם אוסלו' ב-13 בספטמבר 1993 שללו ממשלות ישראל את ההכרה בקיומו של עם פלסטיני בזכותו להגדרה עצמית. במלאת 100 שנים לעימות המדמם שטרם הגיע לקצו כינסה מערכת 'עלי זית וחרב' צוות חוקרים לדיון על ראשיתה של ההיסטוריוגרפיה הפלסטינית. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)301-322
عدد الصفحات22
دوريةעלי זית וחרב
مستوى الصوتכ'
حالة النشرنُشِر - 2020

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا