שבים אל האמת

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

בניגוד למגמה המתחדשת של שיבה אל המיתוסים המכוננים והשקרים הלבנים המועילים, יש לחזור אל בסיס הדמוקרטיה ופשטות הנחותיה. הזכות להטלת ספק מתמדת, היכולת של הכול להשתתף בדיון ציבורי פתוח, רציונליות וביקורתיות כסגולות הכרחיות לדיון כזה מחייבות את שלילת הרעיון שיהיו מיתוסים מכוננים מחוץ לזירת הדיון. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)58-59
عدد الصفحات2
دوريةהד החינוך
مستوى الصوتצ"א
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2017

IHP publications

  • !!ihp
  • Democracy
  • Myth
  • Truth
  • אמת
  • דמוקרטיה
  • מיתוס

قم بذكر هذا