רקמה אנושית אחת חיה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

"הייתי תושב העוטף למעלה מעשרים שנה, חבר קיבוץ נירים, וכל חוויית חיי בארץ הזו רוויה בהקשרים הנוגעים ליישובי האזור, לנופים, ולריחות המשתנים לפי עונות השנה. האכזבה, הכעס, התדהמה ואי־הוודאות נוכחים דרך קבע בחיינו, וכל אחד מאיתנו מחפש דרך להתמודד עימם". מתוך דבריו של פרופ‘ ליאו קורי, נשיא האוניברסיטה הפתוחה, בתום שלושים יום לאסון. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)4-7
عدد الصفحات4
دوريةאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت9
حالة النشرنُشِر - ديسمبر 2023

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا