"רמה אחת מתחת": על מרחבים פוליטיים בסדרת הטלוויזיה "תמרות עשן" (עודד דוידוף, 2009-2011)

יעל מונק, דנה מסד

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

מחברות המאמר עוסקות במאמרן במה שנמצא מעל לפני השטח ומה שמתחתיו, במה שנראה לעין ומה שהעין עיוורת כלפיו. התעלומה העומדת במרכזה של הסדרה הישראלית 'תמרות עשן' (עודד דוידוף ונח סטולמן, הוט, 2009-2011), המתרחשת בצפון רמת הגולן, ודורשת "פעולת תרגום מפענחת", לטענת מחברות המאמר, אך זו רק תחשוף את הטראומה ההיסטורית האמיתית המסתתרת מתחת לפני השטח. כדי לזהות את הדיאלקטיקה המתקיימת ברמת הגולן, כפי שהיא נחשפת בסדרה, בין מרחב לאומי מוכר לכאורה מצד אחד למרחב ריק וחתרני אשר מתנגד לפרשנות מהצד האחר, נדרשת הזרה. המבט ה"זר" משמש כאן מפתח. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)23-39
عدد الصفحات17
دوريةסליל
مستوى الصوت10
حالة النشرنُشِر - 2016

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا