ריבוי הפנים של אמפתיה בהוראה: המשגות וממצאים

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفאמפתיה בקונפליקט בחינוך, בחברה ובתרבות
المحررونיעל עופרים
مكان النشرתל אביב
ناشرמכון מופת
حالة النشراسْتُلِم/تحت الطبع - 2022

قم بذكر هذا