"ראיתי את זה בסדרה. יולדים במין פיסוק כזה...": נערות ישראליות מבינות לידה

נטעלי בראואר , Dana Kaplan

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

العنوان المترجم للمساهمة“I saw it on that TV show":: Israeli girls' perceptions of childbirth
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)1-21
دوريةמגדר
مستوى الصوت7
حالة النشرنُشِر - 2020

قم بذكر هذا