קשר גומלין בין הצגה חזותית של נתונים לבין הסברים מילוליים בעת למידת טקסטים במדעי החברה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)52-65
عدد الصفحات14
دوريةעלון למורה במדעי החברה בחטיבה העליונה
مستوى الصوت4-5
حالة النشرنُشِر - 1993

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا