קרל הגדול וארץ הקודש

אורה לימור

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מהמאמר מתברר שהקיסר לא יצא לארץ הקודש בעצמו אך הוא גילה עניין רב ויוצא דופן במתרחש בה, הדבר עולה בבירור מתעודת הקלף שעומדת במוקד ספרו של מייקל מק'קורמיק. התעודה הנמצאת בספריית אוניברסיטת בזל, מחזיקה שלושה מסמכים: תזכיר על הכנסיות והמנזרים בירושלים וסביבותיה, תזכיר על המנזרים בארץ הקודש מחוץ לירושלים ורשימת ההוצאות השנתיות של הפטריארך. אף שהדבר לא נאמר במפורש בתעודה, אין ספק שהמסמכים הוכנו בהזמנתו של קרל הגדול, השליט היחיד ששמו נזכר בטקסט. הן הוכנו בידי משלחת מלכותית ששלח קרל הגדול מזרחה בשנת 808, על פי מידע שנאסף בעל-פה. המידע הנמסר בתעודה תורם תרומה רבת חשיבות להבנת עניינים היסטוריים גיאוגרפיים, ארכיאולוגים וכלכליים הנוגעים לארץ ישראל בתקופה האמורה. לסקירה הביקורתית של ספרו של מק'קורמיק נלווה תרגום עברי של התעודה.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)51-74
عدد الصفحات24
دوريةקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל ויישובה
مستوى الصوت158
حالة النشرنُشِر - 2015

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا