קרינת קו המימן וגילוי החומר האפל בגלקסיות

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

במאמר בוחן המחבר מהו קו המימן, ומה המקור שלו.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)24-29
عدد الصفحات6
دوريةאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت7
حالة النشرنُشِر - 2022

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا