קריאת קיוון : [ריאיון]

עדנה לומסקי-פדר, תמר הרמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

כתב העת החדש קריאות ישראליות מוביל מהפכה בשפה, בנגישות ובבין־תחומיות. פרופ' תמר הרמן מהאוניברסיטה הפתוחה ופרופ' עדנה לומסקי־פדר מהאוניברסיטה העברית מספרות על המיזם החדשני, ועל העבודה המשותפת בדרך לשינוי תרבותי ביחס לפרסומים אקדמיים. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)30-35
عدد الصفحات6
دوريةאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت7
حالة النشرنُشِر - 2022

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا