קריאת ספרות מהיבט אתי-פילוסופי מעשירה את שני התחומים - ספרות ואתיקה: [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

הפילוסופיה, הדת, המדע - כולם עוסקים בקביעת מסמרות, כדי להגיע לשיווי משקל. הדת, עם האל היחיד [...]; הפילוסופיה, עם הרעיונות המקובעים ; המדע עם חוקיו. כולם, מאז ומעולם, מבקשים למסמר אותנו לעץ זה או אחר. אבל הרומן, לא. הרומן הוא הדוגמה העליונה ליחסיות דקה שגילה האדם. כל דבר נכון בזמנו, במקומו, בנסיבותיו, ואינו נכון מחוץ למקומו, לזמנו, לנסיבותיו. אם מנסים לקבוע את הרומן במסמרות, אזי או שהרומן מת, או שהוא קם והולך לו משם עם המסמר. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)47-48
عدد الصفحات2
دوريةחידושים
مستوى الصوت5
حالة النشرنُشِر - 2009

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا