קנון בקניון - להגן על הביקורת מפני מבקריה

יונתן בר-יושפט

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

המחבר מעלה תהיות בדבר מקומה של המוסיקה בתרבות הצריכה, יכולתו של היחיד להביע את חירותו בעידן הטכנולוגי שלנו, והאמונה שהחינוך אמנם נושא עמו בשורה הומניסטית. בר-יושפט בוחן מצד אחד השקפות עולם מסורתיות המציבות עמדות אסתטיות נחרצות, ומצד שני השקפות עולם רלטיביסטיות הנהוגות בעידן הפוסט מודרניזם. הוא בוחן כמה היבטים הקשורים בביקורת המוסיקה הקלסית ומצביע על היחס בין המבצעים הקהל והביקורת. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)49-66
عدد الصفحات18
دوريةפעימות
مستوى الصوت1
حالة النشرنُشِر - 2010

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا