קורקים נושאי "יופי ואמת" ("הדור השלישי" במרכיבי החומר)

יובל נאמן, יורם קירש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)63-69
عدد الصفحات7
دوريةמדע: עתון מדעי לכל
مستوى الصوتכ"ז
حالة النشرنُشِر - 1983

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا