קורות מלחמת לבנון הראשונה על פי שלושה סרטים ישראליים

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

רק בראשית שנות האלפיים מתחיל הקולנוע הישראלי לגעת בנושא המלחמה במבט אישי. מבטו הסובייקטיבי של החייל הישראלי. הדבר נעשה בשלושה סרטים אוטוביוגרפיים או אוטוביוגרפיים למחצה העוסקים במלחמת לבנון הראשונה. ד"ר יעל מונק, מהמחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות באו"פ על 'ואלס עם באשיר', 'בופור' ו'לבנון' ועל מקומם בהתפתחות הקולנוע הישראלי. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)25-28
عدد الصفحات4
دوريةעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت54
حالة النشرنُشِر - 2011

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا