קוסמופוליטיות רוחנית ואותנטיות יהודית: התחדשות רוחנית ומעמד הביניים בישראל

רחל ורצברגר, דנה קפלן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מאמר זה דן בהתחדשות רוחנית יהודית בישראל ומבקש לברר את הזיקה בינה לבין מעמד הביניים היהודי־ישראלי, המזוהה לרוב עם תרבות ועם זהות חילונית. באמצעות ניתוח אתנוגרפי של שתי קהילות עידן חדש יהודי וראיונות עם חבריהן מראה המאמר כיצד השילוב בין היהדות לבין רוחניות העידן החדש מטעין את הראשונה בערכים אוניברסליים וקוסמופוליטיים. ליקוט הרכיבים התרבותיים, היהודיים והגלובליים, והשילוב ביניהם, מחייב עבודה תרבותית מורכבת המכונה במאמר "קוסמופוליטיות רוחנית". הקוסמופוליטיות הרוחנית כדרך לחדש את היהדות מסתמכת על ההון התרבותי הניכר ועל הידענות של המשתתפים, כמו גם על אתוס העצמי האותנטי. בהסתמך על עבודות בסוציולוגיה של התרבות המראות כי על אף השינוי הנוכחי בתוכנו של ההון התרבותי, הוא עדיין מתפקד כמשאב המבדיל בין מעמדות, במאמר נטען כי יש להבין את הקוסמופוליטיות הרוחנית של היהדות ואת האותנטיפיקציה שלה כאמצעי לביצור העוצמה של מעמד הביניים היהודי־ישראלי בשדה שהוא חדש עבורו - השדה הדתי. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةCosmopolitan spirituality and Jewish authenticity: Spiritual renewal and the middle class in Israel
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)139-166
عدد الصفحات27
دوريةמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
مستوى الصوت55
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2020

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Judaism -- Israel
  • Cosmopolitanism -- Israel
  • Middle class -- Israel
  • Orthodox Judaism -- Israel -- Relations -- Nontraditional Jews
  • Religion and sociology -- Israel
  • Jews -- Israel -- Identity
  • Spirituality -- Israel

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “קוסמופוליטיות רוחנית ואותנטיות יהודית: התחדשות רוחנית ומעמד הביניים בישראל'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا