קולות חדשים בעיתונות החרדית או אותה גברת בשינוי אדרת?

אינס גבל, ורדה וסרמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר מלמד על המשא ומתן השיחי (דיסקורסיבי) עם האג'נדה השמרנית בנושא ההשכלה הגבוהה והאופנים שבהם הוא מתנהל על גבי דפיה של העיתונות החרדית הקהילתית. בהתבסס על ניתוח טקסטים הנוגעים להשכלה גבוהה החל משנת 2002 ועד 2013 מחברות המאמר מבקשות לחשוף במחקר הנוכחי את האסטרטגיות השונות שבאמצעותן מלהטטת העיתונות החרדית הקהילתית בין מודרנה לבין שמרנות, ויוצרת שיח העשוי לתאום את אופני הפרשנות החלופית של הקהילה החרדית החדשה.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)109-130
عدد الصفحات22
دوريةתרבות דמוקרטית
مستوى الصوت17
حالة النشرنُشِر - 2017

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Ultra-Orthodox Jews -- Press coverage -- Israel
  • Ultra-Orthodox Jews -- Education -- Israel
  • Orthodox Judaism -- Israel -- Relations -- Nontraditional Jews

قم بذكر هذا