קבר פלגיה: חטא, חרטה וישועה בהר הזיתים

אורה לימור

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר דן בהתפתחות מסורות שונות המיוחסות לקבר פלגיה, המצוי בהר הזיתים, החל מהמאה השישית ועד ימינו אלה. לטענת המחברת המסורות השונות מאופיינות ביסודות מגדריים משותפים רבי חשיבות. המרכזיים שבהם הם ייחוס טרנספורמציה מחטא לכפרה, מפריצות לקדושה, וחציית גבולות מגדריים תוך התחזות של נשים לגברים כדי להשתחרר, במצבן המקודש, מאילוצים שכופה עליהן הנשיות. כל קבוצת מאמינים אחזה ואוחזת גם כיום במסורת הנבדלת שלה, ועם זאת היסודות המשותפים המוצגים במאמר מעידים על תהליכים של הזנה הדדית במשך מאות שנים.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)13-40
عدد الصفحات28
دوريةקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל ויישובה
مستوى الصوت118
حالة النشرنُشِر - 2006

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا