"קאטרינה" של אפלפלד ו"תסביך העקדה"

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

ملخص

המשמעויות הפסיכולוגיות והתרבותיות העולות מתסביך העקדה ומהדחקתו והקשריהן לדמותו של ישו עשויים להיות קריטריונים מעניינים להבנת הנובלה 'קטרינה' של אהרן אפלפלד. המאמר מבקש להציג מודל המראה את החברה הנוצרית כפי שהיא באה לידי ביטוי בסיפור - כסביבה שמדחיקה את תסביך העקדה ומשליכה את האשמה ואת ייסורי המצפון המתלווים אליה על דמותו של היהודי, המזכיר לה בכל מפגש עמו את ישו - הבן היהודי. כנגד החברה הנוצרית מוצגת דמותה של קאטרינה, אישה רותנית שבמשך חייה מתוודעת בהדרגה לתסביך העקדה הטמון בה עד שבסיומו של הסיפור היא יולדת את ישו - וזוכה בתוך כך בגאולה; הולדת הבן בנימין מבטאת את הצלחת ההתמודדות הפסיכולוגית, המעלה את התסביך המודחק אל מרחבו של המודע.
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفעשרים וארבע קריאות בכתבי אהרן אפלפלד
العنوان الفرعي لمنشور المضيفקובץ בעריכת אבידב ליפסקר ואבי שגיא
المحررونאבידב ליפסקר, אבי שגיא
ناشرאוניברסיטת בר אילן ומכון שלום הרטמן
الصفحات285-300
عدد الصفحات16
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9789652264008
حالة النشرنُشِر - 2011

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا