צמח, עדי ורוזן-מוקד, טובה. יצירה מחוכמה: עיון בשירי שמואל הנגיד: [מאמר ביקורת]

נילי דינגוט

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)168
عدد الصفحات1
دوريةהספרות
مستوى الصوت33
حالة النشرنُشِر - 1984

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا