צליל דימוי ומרחב: ליטורגיה ואמנויות כמעצבי זיכרון תרבותי בימי הביניים

نتاج البحث: كتاب / تقريركتابمراجعة النظراء

ملخص

במאמר זה אדון בעדויות על צלילי המרחב הדתי של ירושלים הצלבנית ומשמעותם בעיצובה מחדש של העיר כבירת ממלכתם של הלטינים במזרח. בטרם אפנה לירושלים הצלבנית אסקור בקצרה הקשרים תאורטיים אחדים של הצלילים במרחב העירוני הימי ביניימי: ההקשר התקשורתי, המרחבי, הזמני, הדתי והפולמוסי.
اللغة الأصليةالعبريّة
مكان النشرירושלים
ناشرמאגנס
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9789657776537
حالة النشرنُشِر - 2021

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا