ציוני גרמניה: מבימאים מבחירה לשחקנים בעל כורחם

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

תזת החלוקה של ציוני גרמניה לשניים או אפילו לשלושה דורות, שוותיקי התנועה הציונית בגרמניה הרבו להתייחס אליה, הפכה ליסוד מרכזי בהיסטוריוגרפיה של הציונות הגרמנית. המאמר עוסק במשותף שבין הדורות הללו ומתמקד ביחסם של ציוני גרמניה למתח שנבע מהשאלה האם וכיצד הפרויקט הציוני שבו הם נוטלים חלק עתיד לשנות את חיי היהודים בגרמניה כפי שהגדיר זאת פרנץ אופנהיימר: "הציונות היא פעולה שבה אנו הננו הבמאים ואילו יהודי מזרח אירופה הם השחקנים".
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفבין המולדות: היקים במחוזותיהם
المحررونמשה צימרמן, יותם חותם
مكان النشرירושלים
ناشرמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ומרכז קבנר להיסטוריה גרמנית
الصفحات55-59
عدد الصفحات5
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9652272086
حالة النشرنُشِر - 2006

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Zionism -- Germany

قم بذكر هذا