ציבור בשעת מבחן: המקרה של מפעלי "אקסודוס"

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)529-536
عدد الصفحات8
دوريةדברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות
مستوى الصوت10
رقم الإصدارב' 1
حالة النشرنُشِر - 1989

IHP publications

  • !!ihp
  • Exodus 1947 (Ship)
  • יציאת אירופה תש"ז (ספינת מעפילים)

قم بذكر هذا