צביה האחת: סיפור חייה של צביה לובטקין: [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

"צביה האחת" הוא ביוגרפיה (כנאמר בכותרת המשנה שלו — סיפור חייה של צביה לובטקין) ופרסומו עולה בקנה אחד עם מגמה רווחת במקומותינו ולפיה ביוגרפיה היא פריט חיוני במסכת ההנצחה של מנהיגים, יוצרים, אנשי רוח ואנשי מעשה. אכן, אחד ממניעי הכתיבה של הספר היה תחושתה של המחברת שעם השנים התפוגגו דמויותיהם של הלוחמים המעטים שנותרו בחיים לאחר מרד גטו ורשה, וכי "צביה היא דמות כמעט נשכחת". (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)175-179
عدد الصفحات5
دوريةהמרחב הציבורי
مستوى الصوت7
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا