פרשת אזריה מול פרשות גבעתי / פרופ' יגיל לוי

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

באינתיפאדה הראשונה בפברואר האחרון פורסם ספרו של פרופ׳ יגיל לוי, חבר סגל בכיר באוניברסיטה הפתוחה יורים ולא בוכים: המיליטריזציה החדשה של ישראל בשנות האלפיים, בהוצאת למדא עיון. בספר מנותחים שינוים בתרבות הפוליטית בישראל, שהתפתחו מאז האינתיפאדה השנייה. אנו מביאים את אחד מתת-הפרקים של הספר, המציג השוואה בין אירוע אלאור אזריה ובין משפטי גבעתי של שנות האינתיפאדה הראשונה. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)38-43
عدد الصفحات6
دوريةאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت8
حالة النشرنُشِر - 2023

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا