פסטיבל עכו ורב-תרבותיות: התנגדות, מדיניות וקהילה מארחת

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

מאמר זה עוסק בשני נושאים מרכזיים ומשלימים. האחד הוא האופן שבו ההפרדה בין ה"תיאטרוני" וה"אוניברסלי" לבין ה"חברתי-קהילתי" וה"פרטיקולרי-מקומי" אפשרה לקבוצה ההגמונית הן להבנות את הפסטיבל כמרחב "סטרילי" המתנתק מזיקות חברתיות למקום והן לשמור על יחסי הכוח שבין מרכז לפריפריה. השני הוא האופן שבו ההתנגדות והמחאה ניסו לקרוא תיגר על הפרדה זו ומידת ההצלחה שלהן בשינוי מדיניות הפסטיבל כלפי תושבי עכו. הדיון בנושאים אלה מאפשר לראות בפסטיבל עכו מקרה מבחן לרב-תרבותיות בשדה האמנויות. כלומר הוא מאפשר הן לעמוד על החסרונות של מדיניות ציבורית בשדה האמנויות בישראל מנקודת מבט רב-תרבותית, והן להציע עקרונות יסוד כדי להבטיח שמדיניות זו תפעל על פי עקרונות רב-תרבותיים. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةAkko Festival and Multiculturalism: Resistance and Policy
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفמדיניות ציבורית ורב-תרבותיות
مكان النشرירושלים
ناشرמכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
الصفحات155-192
عدد الصفحات38
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9789650207809
حالة النشرنُشِر - 2016

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا