פיתוח אוריינות דיגיטלית ואתגר השיתופיות: הילכו שניהם יחדיו?

תמר ענבל-שמיר, אינה בלאו

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

תהליכי למידה וחינוך בחברת המידע המצריכים פיתוח של מיומנויות אוריינות דיגיטלית בקרב לומדים, נשענים במידה רבה על שיתוף במידע ועל שימוש במקורות מידע פתוחים. תקציר זה בוחן תהליכי למידה בקרב סטודנטים בקורס לתואר שני המבוססים על פיתוח אוריינות דיגיטלית ושיתוף במידע. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהכנס הארצי השנתי השנים עשר 2014 של מיט"ל
المحررونיואב יאיר, אלי שמואלי
ناشرמכללת לוינסקי לחינוך
الصفحات269-274
عدد الصفحات6
حالة النشرنُشِر - 2014

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا