פיוטים לחנוכה - אלעזר בירבי קליר

אלעזר בירבי קיליר, אופיר מינץ-מנור (!!Editor)

نتاج البحث: منشورات بمستوى مهنيعدد خاص

اللغة الأصليةالعبريّة
مستوى الصوتמוסף
رقم4
منشور متخصصפעמים: רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח
ناشرמכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
حالة النشرنُشِر - 2022

قم بذكر هذا