פוליטיקה מזרחית ושאלת הדת: הערכה מחדש של מודל האזרחות המרובה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מטרתו של מאמר זה היא לבחון את מידת הרלוונטיות של מודל האזרחות המרובה כתיאוריה חברתית-ביקורתית בהקשר הישראלי, ומעבר לכך, לשאול מהי תכליתה של התיאוריה של האזרחות כחלק מסדר יום פוליטי פרוגרסיבי עכשווי. המחבר מציע ביקורת למודל האזרחות המרובה, דן בפוליטיקה המזרחית ויחסה לסוגיית הדת בישראל ומציע נקודת מבט חדשה על האזרחות כתופעה חברתית וכפריזמה תיאורטית. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)197-225
عدد الصفحات29
دوريةהמרחב הציבורי
مستوى الصوت13
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Civil rights -- Israel
  • Mizrahim -- Israel -- Identity
  • Mizrahim -- Israel -- Social conditions
  • Mizrahim -- Political activity -- Israel

قم بذكر هذا