עתידן של תוכניות לשיתוף עובדים בעידן הגלובליזציה

אביעד בר חיים

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

בסביבה תחרותית ולא דמוקרטית, כאשר הגישה בה לשיתוף היא מכשירנית ולא ערכית, כדאי לחזק את נכונות המשתתפים והתומכים באמצעים שישכנעו אותם שהשיתוף מוליך לביצועים כלכליים טובים יותר. לחלופין, בסביבה דמוקרטית ומתונה מבחינה תחרותית, תושג האטרקטיביות של תוכנית השיתוף באמצעות חיזוק תרבות שיתופית המדגישה את חשיבות הקהילייה העובדת ומקומו של הפרט בסביבה כזאת Refereed/Peer-reviewed
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)65-83
عدد الصفحات19
دوريةעבודה, חברה ומשפט
مستوى الصوت9
حالة النشرنُشِر - 2002

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا