ערי המחר: תכנון, צדק וקיימות היום?

Tovi Fenster, Oren Shlomo

نتاج البحث: كتاب / تقريركتابمراجعة النظراء

ملخص

"העיר שאנו חיים בה, כל שכונותיה ורחובותיה, היא חלק מהווית היום יום שלנו. בעשורים האחרונים מנוהלת העיר "מלמעלה למטה", על ידי גופי שלטון המקדמים סדר יום תכנוני שמייצג את יזמי הנדל"ן וההון יותר מאשר את תושבי העיר וסביבותיה. לכן מופרים במקרים רבים מדי עקרונות של דמוקרטיה ושיתוף בידי מתכננים "מטעם". כך נפגע המרחב החברתי המאפשר מקום לכולם, ועמו גם מרחבים היסטוריים, עיצוביים וסביבתיים של העיר. הספר 'ערי המחר - תכנון, צדק וקיימות היום' עוסק בשאלות שמעלה מצב זה. כיצד תראה עיר המחר? האם ובאילו תנאים היא תהיה צודקת ומקיימת יותר? ומה יהיה תפקידו של התכנון העירוני בניהול עיר המחר? סוגיות אלה שזורות כחוט השני בין פרקי הספר, המתמקדים בתמורות ובתהליכים המתרחשים במרחב העירוני בישראל ומעוררים ביקורת ציבורית גוברת. עורכי הספר וכותביו הם חוקרים, מתכננים אורבניים ופעילים חברתיים, שחברו כדי להעמיד את סוגיות "ערי המחר" לדיון מושכל ולהציע להן פתרונות אפשריים."(כריכה אחורית)
العنوان المترجم للمساهمةCities of Tomorrow: Planning Justice and Sustainability Today?
اللغة الأصليةالعبريّة
ناشرהקיבוץ המאוחד
عدد الصفحات282
رقم المعيار الدولي للكتب (الإلكتروني)978-965-02-0711-3
حالة النشرنُشِر - 2014

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “ערי המחר: תכנון, צדק וקיימות היום?'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا