עמידות בקרב הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מושג העמידות (RESILIENCE) מתאר את היכולת להתמודד ביעילות עם אתגרים ומצוקות, לתפקד במצבי מתח ומשבר, להתאושש ולהסתגל למצב החדש. עמידותה של משפחה קשורה ביחסים בין בני המשפחה, בשיתוף הפעולה ביניהם, ביכולתם לפתור בעיות בתוך המשפחה ולהיעזר במקורות תמיכה שונים, וכן בתפיסה קוהרנטית של המציאות, בגמישות מחשבתית וביכולת לגייס משאבים כדי להתגבר על מצב נתון. המחקר בוחן את עמידותן של 32 משפחות, הורים לילדים עם קשיים קוגניטיביים, ילדים עם נכות פיזית והורים לילדים עם לקויי למידה. ההורים רואיינו אודות תגובותיהם ללקות, השפעת הלקות על בני המשפחה, טיב הקשיים, מידת השיתוף והתמיכה לה הם זכו, השירותים השונים בהם נעזרים ההורים, תחושות ההורים וציפיותיהם לעתיד. מתוצאות המחקר ניכר כי מידת העמידות של משפחות עם ילד עם צרכים מיוחדים אינה שונה באופן משמעותי בין המשפחות, וכי במרבית המדדים רב הדמיון בין המשפחות על השוני
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)37-47
عدد الصفحات11
دوريةסוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום
مستوى الصوت16
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2001

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا