עמדת ארצות-הברית בפרשת אניית המעפילים "אקסודוס 1947"

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)209-225
عدد الصفحات17
دوريةיהדות זמננו: שנתון לעיון ולמחקר
مستوى الصوتג
حالة النشرنُشِر - 1986

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا