על פילים וארגונים: על תהליכי הדרה בארגונים מפרספקטיבה של שני ספרי ילדים

ורדה וסרמן, תמר בליץ

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

המאמר דן בשני טקסטים, שדרכם נבחנים היחסים המורכבים בין קבוצה לבין ה"אחר" בתוכה, תוך התייחסות גם לקונטקסט הארגוני
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)91-103
عدد الصفحات13
دوريةאנליזה ארגונית
مستوى الصوت10
حالة النشرنُشِر - 2006

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا