על ספרו של מרקוס זילבר, "לאומיות שונה אזרחות שווה. המאבק להשגת אוטונומיה ליהודי פולין במלחמת העולם הראשונה": [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article reviewمراجعة النظراء

ملخص

ספרו רחב היריעה של מרקוס זילבר, שמציע עיון מעמיק במאבק להשגת אוטונומיה יהודית בפולין בתקופת מלחמת העולם הראשונה, עוסק אומנם בתקופה קצרה של שנים ספורות, אך חושף מתוכה את התגבשותם של דפוסי היסוד של הפוליטיקה היהודית בפולין ושל הפוליטיקה הפולנית ביחס ליהודים, החל בתקופה זו ועד לימי השואה. מבעד לסוגיות אלו בוקעות ועולות תובנות רחבות ומעמיקות יותר הנוגעות לתולדות היהודים במדינת הלאום האירופית המודרנית בכלל, ואף לשאלות יסוד כוללות יותר הנוגעות לדפוסי השתלבותם של מיעוטים במדינות לאום באשר הן. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)234-240
عدد الصفحات7
دوريةילקוט מורשת
مستوى الصوت98
حالة النشرنُشِر - 2017

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا