על נשים וגבולות - על סרטן של ענת אבן ועדה אושפיז "אסורות"

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

'אסורות' מתאר בניין שהפך לקו גבול כתוצאה מהסכמי חברון ב-1997, בניין שמתגוררות בו שלוש אלמנות על אחד עשר ילדיהן, ושגג ביתן משמש לתצפיות של חיילים ישראלים. הנוף הנשקף משני צידי הבניין משקף את שני צידי הקונפליקט: מצד אחד הצבא הישראלי השומר על הגבול ואגב כך מאבטח את חגיגות הפורים של המתנחלים, ומצד שני הרחוב הפלסטיני המנסה להתנהל כסדרו. מהצד הישראלי מצרים את צעדיהן, חוקרים שוב ושוב לאן פניהן מועדות, ואילו הצד הפלסטיני חסום מפניהן משום שהגישה אליו פשוט אינה קיימת: ילדיהן נאלצים להגיע אליו דרך הגגות כדי להביא מצרכים למשפחה. הסרט עוקב אחר מספר חודשים בחייהן של אותן נשים שבסופם פורצת אינתיפדת אל-אקצה, אז הן מגורשות מבתיהן אל יעד לא נודע.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)85-91
عدد الصفحات7
دوريةקולנוע דרום
حالة النشرنُشِر - 2009

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا