על השנים שהובילו ל"פוגרום נובמבר" (ליל הבדולח"): מהגירה מושכלת לבריחה המונית

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

בחודשים שלאחר עליית הנאצים לשלטון בינואר 1933 עוצבה מחדש המדינה והחברה הגרמנית. המפלגות הלא-נאציות נסגרו בזו אחר זו וסמכויות הפרלמנט ובתי המשפט הוגדרו מחדש. יתרה מזאת, בתהליך שכונה על ידי הנאצים "האחדה", פעל המשטר הנאצי במרץ לביטולו של הפלורליזם החברתי בגרמניה ולכינונה של "קהילת עם" גרמנית כמעט בכל תחום. נסגרו מגוון ארגונים ואיגודים לא נאצים, הוקמו ארגונים חברתיים ותרבותיים - כגון ה"היטלר יוגן" לנוער, ארגוני נשים ואיגודים מקצועיים - שפעלו בחסות המפלגה הנאצית והאזרחים הגרמניים הועמדו תחת לחץ כבד להשתלב בהם (מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)6-7
عدد الصفحات2
دوريةיקינתון
مستوى الصوت236
حالة النشرنُشِر - 2009

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا