על הולדת "סבון": דברים בערב ההשקה של הרומן הגנוז של יורם קניוק, תולעת ספרים, 24 במאי 2018

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)55-59
عدد الصفحات5
دوريةמאזנים
مستوى الصوتצ"ב
رقم الإصدار3
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا