על: בין הבית לרחוב: היעדר ביטחון דיורי בישראל: [ביקורת ספרים]

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

דרות ודרי הרחוב משכו את תשומת ליבה של שלומית בנימין בעבודת הדוקטור שלה, שבה היא שואלת מיהם חסרי הבית בישראל. התשובה, כפי שהתברר לבנימין עם צאתה לדרך, אינה מובנת מאליה, ועצם המונח חסרי בית דורש בירור והגדרה. כך היא מצאה עצמה מבררת מהו אי־ביטחון דיורי, כיצד הוא מובן ומומשג בשיח הביורוקרטי והציבורי, ומהם ביטוייו בחייהם של נשים וגברים שחווים אותו בפועל. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)243-245
عدد الصفحات3
دوريةסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
مستوى الصوت24
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2023

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا