עלייה לפי יכולת הקליטה הכלכלית: העקרונות המנחים, דרכי הביצוע וההשלכות הדמוגרפיות של מדיניות העלייה בין מלחמות העולם

אביבה חלמיש

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

המאמר שוטח בשיטתיות את מדיניות העלייה של ממשלת ארץ-ישראל ושל התנועה הציונית מראשית ימי המנדט ועד 'הספר הלבן' של שנת 1939. במוקד דיונה עומדת השאלה כיצד ועד מתי שימשה 'יכולת הקליטה הכלכלית' אמת מידה של מדיניות העלייה של ממשלת ארץ-ישראל המנדטורית. היא קובעת כי המעבר מקנה מידה כלכלי לקנה מידה מדיני התחולל מוקדם מכפי שהיה מקובל להניח במחקר עד כה. נוסף על כך היא מנתחת במאמרה את מידת השפעתה של התנועה הציונית על העלייה הלא חופשית, היא 'העלייה העובדת' בעיקר.
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفכלכלה וחברה בימי המנדט
ناشرמכון בן-גוריון
الصفحات179-216
عدد الصفحات38
حالة النشرنُشِر - 2003

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا