עיצובו של זיכרון, שימורו ותפקידיו בעולם העתיק: ביקורת על הספר

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article review

العنوان المترجم للمساهمةReview of D. Mendels, Memory in Jewish, Pagan and Christian Societies of the Graeco-Roman World
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)114-118
دوريةזמנים: רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت93
حالة النشرنُشِر - 2006

قم بذكر هذا